FAQ

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jeśli nie znajdujesz poniżej odpowiedzi na swoje pytanie – napisz do nas!


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem zawierającym informacje do obliczenia poziomu zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania i oświetlenia nieruchomości. Zawiera również informacje czy dana nieruchomość wykorzystuje energię w sposób efektywny i jakich oszczędności można się spodziewać dzięki modernizacji nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, to wymagany ustawowo dokument przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Zawiera informacje na temat efektywności energetycznej budynku. Pomaga właścicielowi, nabywcy lub najemcy zorientować się pod kątem średniego rocznego zużycia energii, a co za tym idzie, w wysokości kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości.

Od 28 kwietnia 2023r świadectwo charakterystyki energetycznej stało się ustawowo obowiązkowe dla nieruchomości sprzedawanych lub wynajmowanych nie tylko wybudowanych przed 2009r ale również dla wybudowanych po 2009r.
Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązkowe jest obecnie dla każdej transakcji zawieranej na rynku nieruchomości.
Właściciel prywatnego domu nie ma obowiązku posiadania takiego dokumentu.

Zgodnie z przepisami w przypadku każdej transakcji dotyczącej nieruchomości konieczne jest posiadanie/ otrzymanie świadectwa charakterystyki energetycznej.
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

  • budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego podlegającego sprzedaży lub najmowi,
  • domu jednorodzinnego w ramach programu „Moje ciepło” w celu uzyskania dotacji na zakup i montaż pomp ciepła
  • budynki objęte przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami
  • budynki wykorzystywane jako miejsce kultu i/ lub działalności religijnej.
  • budynki wolnostojące o powierzchni poniżej 50 m2
  • budynki mieszkalne, sezonowe wykorzystywane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku.
  • budynki gospodarcze lub przemysłowe niewyposażone w instalacje energetyczne z wyłączeniem instalacji wbudowanego oświetlenia.
  • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m2/rok.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że wszystkie zmiany instalacyjne lub budowlane mogące w jakikolwiek sposób wpłynąć na charakterystykę energetyczną budynku sprawią, że świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało zostać zaktualizowane.

W przypadku kiedy nie jesteś w stanie wypełnić formularza z powodu braku danych budynku/lokalu, skontaktuj się z poprzednim właścicielem, deweloperem lub zarządcą nieruchomości w celu dostarczenia niezbędnych informacji. Formularz do pobrania i wydrukowania dla mieszkania – tutaj. Formularz dla domu – tutaj
Jeśli, pomimo to, nie udało Ci się uzyskać niezbędnych danych- skorzystaj z naszej pomocy.

Czas realizacji usługi: standard do 14 dni, ekspres do 5 dni.
Termin realizacji potwierdzany telefonicznie lub mailowo.

Świadectwo charakterystyki energetycznej otrzymasz w formie papierowej wysłane na podany przez Ciebie adres.