Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to obszerne opracowanie przygotowywane w celu przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

Audyt energetyczny zawiera w sobie szczegółowe informacje dotyczące aktualnego zapotrzebowania energetycznego budynku wskazując jednocześnie jakich modernizacji można dokonać, aby ograniczyć koszty zużycia energii.
Audyt energetyczny wylicza również koszty przedsięwzięcia modernizacyjnego oraz sposób, w jaki zostanie sfinansowane i jakie oszczędności przyniesie.
Audyt jest wykonywany jednorazowo przed przystąpieniem do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

ZAMÓW AUDYT ENERGETYCZNY!

Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem jeśli chcesz ubiegać się o dotacje lub dofinansowanie na termomodernizację budynku np. z programu Czyste Powietrze.

Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenie w budynku mające związek ze zużyciem energii.

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien obejmować wszystkie elementy obiektu mogące posiadać usterki i przez które może uciekać energia cieplna, czyli:

 • konstrukcje budynku – przegrody zewnętrzne takie jak dachy, stropodachy, ściany,
 • stanu technicznego budynku,
 • okna, drzwi i bramy,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • oświetlenie,
 • źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, instalacje do spalania biomasy, pompy ciepła),
 • inne, niekonwencjonalne źródła energii i chłodu.

Audyt energetyczny jest niezbędny do uzyskania premii termomodernizacyjnej

Audyt energetyczny - dotacje

Audyt energetyczny jest są niezbędnym dokumentem do przygotowania przy wszystkich rządowych dofinansowaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Dostępnymi źródłami finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych są:

 • program Czyste Powietrze.
 • premia termomodernizacyjna przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów,
 • Regionalne Programy Operacyjne,
 • dotacje i pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,